Årsmøte 2013

Innkalling til Årsmøte i HUK: 08.02.2013 kl. 19:00
 Sted.: Horten Motorbåts Lokale i Fyllinga
                                                 
Innkomne forslag må være styret i hende senest 25.01.2013
 
Ved betalt kontingent for 2013 har du stemmerett på årsmøte.
 
Agenda.:
 

  1. Årsberetninger.
  1. Ny obligatorisk lovnorm fra Norges Idrettsforbund
  1. Regnskap
  1. Innkommende forslag
  1. Fastsette kontingent for 2014:
  1. Klubbens budsjett for 2012
  1. Forslag fra Roy:
    Instruktører som fyller luft på HUKs kompressor ved kurs plikter å rapportere inn kursene til NIF, slik at klubben tilføres VO-midler pr kurs. Ved fremvist kvittering av innmeldt kurs frafaller HUK krav om innbetaling av 'årskort' for bruk av kompressor under kurset.
  1. Valg.

 
Last ned Innkalling og agenda...