Årsmøte 2014

Innkalling til Årsmøte i HUK: 07.02.2014 kl. 18:30

 Sted.: Hos Anette

                                                 

Innkomne forslag må være styret i hende senest 24.01.2014

 

Ved betalt kontingent for 2014 har du stemmerett på årsmøte.

 

Agenda.:

 

  1. Årsberetninger.
  1. Regnskap
  1. Innkommende forslag
  1. Fastsette kontingent for 2015
  1. Klubbens budsjett for 2013
  1. Valg

 

Last ned Innkalling og agenda...